PROFESSIONAL LAB

mfzapper

MFZapper S820

Най-високотехнологичният уред за професионална терапия с биорезонансни честоти! Използва се от специалисти по биорезонансна терапия у нас и в Европа.

Как работи уредът? 

Генерира честота, която Вие сте му задали. Как става това?

1. С помощта на бутоните като натискате последователно цифрите, на дисплея се изписва честотата, която въвеждате. Просто като набиране на номер на GSM .

2. След като въведете с бутоните стойността на честотата (напр. 555Hz), задавате и времетраенето т.е колко време уредът ще генерира съответната честота. Можете да въведете цифра от 1 до 9, което ще отговаря на времетраене от 1 до 9 минути. Това е повечето случаи е достатъчен интервал от време да убие конкретния патоген.

3.Накаря избирате една от възможните 4 форми на сигнала, означени с буквите U, T, S, P.  Те се сменят последователно на дисплея. Относно коя форма е подходящата за конретна честота, можете да проверите в ръководството към уреда.

Формат на генерираната честота:                                                                                  цяло число до 999999Hz  – ‘хххххх’ Hz                                                                            число с десетична запетая до 99999.9Hz или 999.99Hz

Защо форматът на честотата е важен? Много често точните честоти за въздействие при определено заболяване са във формат с десетична запетая (напр. 455.71Hz). Много е важно устройството, което ползвате да генерира точната честота. А в този уред това е гарантирано!

Създавате и редактирате собствени програми! Максималният възможен брой на честотите, които можете да въведете в една програма е 80.  Това е предостаъчен брой биорезонансни честоти, тъй като имате предвид, че това са минимум 80минути, за които трябва да държите сондите на устройството, за да въздаействат честотите. За всяка честота задавате последователно стойността, формата на сигнала и времетраенето на генериране (както е описано по-горе).

Иновацията Sweep режим* е специална разработка на MFZapper, чрез която автоматично се генерира поредица от честоти с еднаква стъпка между 2 последователни честоти .
За по-голяма яснота – представете си, че в специализираната литература (т.е в направените изследвания и експеримети) не е дадена конкретна честота или честоти, а определен интервал с най-малка и най-голяма резонанатна честота на даден паразит. Тогава вие имате възможност да “обходите” този интервал от биорезонансни честоти много лесно т.е да генирате чрез уреда всички честоти в този интервал без да трябва да ги въвеждате една по една.

Ние ще ви дадем специални инструкции как да ползвате уреда най-ефикасно. Освен това всеки уред идва при вас със собсвена книжка, къдете е описан самия уред и как се борави с него.

Четирите възможни форми на генерирания сигнал са показани на снимките (можете да кликнете върху тях, за да ги уголемите)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s